ZAMEK Culture Centre

Poznański Program Edukacji Kulturowej (PPEK)

Poznański Program Edukacji Kulturowej(PPEK) powstał z inicjatywy Wydziału Kultury Miasta Poznania. Powstał by wspierać animatorów i edukatorów w ich codziennych działaniach prowadzących do budowania takiej społeczności Poznania, która jest empatyczna, rozumiejąca i twórcza. Jego celem jest także wspieranie procesu budowania sieci i relacji współpracy międzysektorowej w dziedzinie edukacji kulturowej.

Prezentacja programu Struktura programu

Cele programu

Podsumowanie konsultacji


PPEK jest częścią większego dokumentu – Poznańskiego Programu dla Kultury 2019-2023 „Kultura relacji, Relacje w Kulturze”, który został uchwalony przez Radę Miasta Poznania 5 lutego 2019 r.


Chcesz dowiedzieć się więcej lub masz pytanie? Napisz do nas!

Kontakt: Jakub Walczyk: j.walczyk@ckzamek.pl

__________

Grafika przypomina nieostre światła miasta tętniącego nocnym życiem. Nakładające się na siebie koła — granaty, biel, ale także ochra — zostały umieszczone na czarnym tle. Niemal cały kadr wypełnia nazwa projektu: Poznański Program Edukacji Kulturowejpisany małymi literami. Ciekawe i nieoczywiste jest wypełnienie czcionki. Jest połączeniem wszystkich kolorów, z których składa się obraz.

Events

Date
Categories
Participants