ZAMEK Culture Centre

Poznański Program Edukacji Kulturowej (PPEK)

Poznański Program Edukacji Kulturowej (PPEK) powstał, ponieważ chcemy wspierać animatorów i edukatorów w ich codziennych działaniach prowadzących do budowania takiej społeczności Poznania, która jest empatyczna, rozumiejąca i twórcza. Jego celem jest także wspieranie procesu budowania sieci i relacji współpracy międzysektorowej w dziedzinie edukacji kulturowej. W związku z tym do Programu, poza Wydziałem Kultury, włączają się także Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska, Wydział Oświaty oraz Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych.

PPEK jest częścią większego dokumentu – Poznańskiego Programu dla Kultury 2019-2023 „Kultura relacji, Relacje w Kulturze”, który został uchwalony przez Radę Miasta Poznania 5 lutego 2019 roku.

W pierwszym roku działania w PPEK zaplanowaliśmy badania diagnostyczne realizowane ilościowymi i jakościowymi metodami badawczymi. W ten sposób chcemy dowiedzieć się jakie są potrzeby animatorów i edukatorów w Poznaniu i jakie są najlepsze sposoby ich wspierania, a także zdefiniować lokalną specyfikę działań z zakresu edukacji kulturowej.

Realny kształt Program otrzyma w 2021 roku, wtedy powstanie on w oparciu o przeprowadzone badania i rekomendacje. W Zespole Programowym znajdą się przedstawiciele wymienionych wyżej czterech sektorów.

Na stronie będziemy na bieżąco informować o aktualnościach w PPEK. Chcesz dowiedzieć się więcej lub masz pytanie? Napisz do nas! Koordynatorką Programu jest Katarzyna Chajbos: k.chajbos@ckzamek.pl

__________

Grafika przypomina nieostre światła miasta tętniącego nocnym życiem. Nakładające się na siebie koła — granaty, biel, ale także ochra — zostały umieszczone na czarnym tle. Niemal cały kadr wypełnia nazwa projektu: Poznański Program Edukacji Kulturowej pisany małymi literami. Ciekawe i nieoczywiste jest wypełnienie czcionki. Jest połączeniem wszystkich kolorów, z których składa się obraz.

Events

Date
Categories
Participants